Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári správcom Salut pharma sro, so sídlom Nádražní 1088, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, IČ: 03844013 (príp. Jeho zamestnanci) na účel, ktorý je v súlade s § 5 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Tzn. všetky údaje uvedené v tomto formulári sú zhromažďované a spracovávané výhradne pre účely zasielania obchodných správ subjektu údajov prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to do doby, kedy subjekt údajov priamo a účinne zašle správcovi informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie správcom naďalej zasielané. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu správcu.

Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a som si vedomý / a svojich práv podľa § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol / a zoznámený / a, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.